Cắt bao quy đầu và không cắt bao quy đầu: Có gì khác khau?

Cắt bao quy đầu và không cắt bao quy đầu: Có gì khác nhau? Sự khác biệt chính giữa dương vật đã cắt và chưa cắt bao quy đầu là sự hiện diện của bao quy đầu xung quanh đầu dương vật. Mặc dù nó thực sự phụ thuộc vào sở thích cá nhân, sự … Đọc tiếp Cắt bao quy đầu và không cắt bao quy đầu: Có gì khác khau?